به لطف خدا شرکت آدلان اوزمان ارس را در اردیبهشت ماه سال 1393، با تیمی از افراد متخصص تاسیس کردیم.
باور ما بر این است که ذهن خلاق و مثبت اندیش، داشتن هوش اقتصادی و اراده قوی و مهمتر از همه عملگرا بودن، راز موفقیت هر فردی در کسب و کار می باشد.

اهدافی که ما در مجموعه آدلان اوزمان با جدیت تمام تعقیب می کنیم عبارتند از :
1- ارتقا سطح کیفی بازاریابی و فروش کسب و کارها
2- متخصص تر نمودن نیروهای موجود در سازمانها وشرکتها
3- برگزاری کمپین ها، کارگاها، کنفرانسها، سمینار و همایشهای تخصصی و کاربردی در حوزه مدیریت، بازاریابی و فروش
4- نمایندگی فروش محصولات آموزشی از جمله (فیلمهای آموزشی، کتاب و فایلهای صوتی)
5- نمایندگی فروش محصولات مدیریت زمان و برنامه ریزی روزانه از جمله نرم افزار سیمیا 2، دفتر برنامه ریزی روزانه
6- برگزاری دوره های کوتاه مدت و تخصصی ویژه هر کسب و کار