دوره شطرنج فروش در تبریز

برگزاری دوره موفق شطرنج فروش در تبریز

مخاطب  مدیران فروش،فروشندگان،منشی ها و ویزیتورها

طول دوره  8 جلسه طی دو روز

مدرس  ژان بقوسیان نویسنده کتاب شکستن مرزهای فروش و بازاریابی عصبی

زمان  پنجشنبه ساعت14 الی 20  و جمعه از ساعت 10 الی 17 در روزهای چهاردهم و پانزدهم آبان ماه 

مکان مجتمع صدرا

 

  

این محصول دیگر موجود نیست

320,000 تومان