بانک ملت :
________

صاحب حساب : ثریا زینی نسب

شماره حساب بانک ملت :  4923821916

شماره 16 رقمی کارت : 6104337975479716بانک ملی :
_________

صاحب حساب : ثریا زینی نسب

شماره حساب بانک ملی :  0300989023004

شماره 16 رقمی کارت :  6037991162269280

 


بانک پارسیان :
__________

صاحب حساب : ثریا زینی نسب

شماره حساب بانک پارسیان :  8201174417

شماره 16 رقمی کارت : 6221061068872409بانک صادرات :
_________

صاحب حساب : شرکت آدلان اوزمان ارس

شماره حساب بانک صادرات :  0106902555001

شماره 16 رقمی کارت :  6037691990057671